Stappenplan van inschrijven naar wonen

Stap 1: Inschrijven

Op de website kunt u rustig op uw gemak de verschillende beschikbare woningtypen bekijken. Als u een woning heeft gevonden die uw voorkeur heeft, geeft u zich dan op als belangstellende via onze website.

Stap 2: Toewijzing

Onze verhuurmakelaar zal contact met u opnemen zodra uw inschrijving binnen is om de beschikbare bouwnummers met u te bespreken. Ook worden de huurvoorwaarden doorgenomen. Wanneer u denkt te voldoen aan de eisen kan er een reservering worden afgegeven.

Stap 3: Reservering en huurtoets

Als u een woning toegewezen heeft gekregen, wordt deze tot 2 weken exclusief voor u gereserveerd. In deze periode heeft u de tijd om alle toetsingsdocumenten aan te leveren die wij volgens de huurvoorwaarden van u vragen. Aan de hand van deze gegevens doen wij een huurtoets.

Stap 4: Huurtoets akkoord, tekenen huurovereenkomst

Als de huurtoets positief is, krijgt u zo snel mogelijk telefonisch bericht van onze verhuurmakelaar. Zij maken daarna de huurovereenkomst voor u op, waarna u op korte termijn een uitnodiging ontvangt voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Stap 5: Inspiratie opdoen

De woningen worden voorzien van een luxe keuken en badkamer. Daarover hoeft u niet meer na te denken. Na het tekenen van de huurovereenkomst heeft u de tijd inspiratie op te doen over de aankleding van uw woning. Wat legt u op de vloer? Welke raambekleding schaft u aan? Er moeten vele keuzes gemaakt worden. Wij organiseren een kijkmoment, waarop u in uw woning in aanbouw maten op kunt nemen zodat u tijdig uw bestellingen kunt plaatsen. Hoe ziet uw nieuwe huis er uit?

Stap 6: Het einde is in zicht

Als de woningen bijna klaar zijn, ontvangt u van ons een uitnodiging voor de officiële oplevering en het moment van de sleuteloverdracht. We maken hier graag een feestelijk moment van samen met u en uw toekomstige buurtbewoners!

Stap 7: Van huis naar thuis

Zodra u de sleutel eenmaal heeft, kunt u naar hartenlust aan de slag met de laatste afwerking en het inrichten van uw prachtige huis. Kortom: straks bewoont u niet zomaar een huis, maar u creëert hier uw eigen thuis!

Huurvoorwaarden

 • Je huurt tenminste voor een periode van 1 jaar, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.
 • Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt 1 maand borg betaald.
 • De inschrijver huurt de woning uitsluitend voor eigen bewoning.

Toetsingsdocumenten*

 • Kopie legitimatiebewijs
 • Recente verhuurdersverklaring van huidige verhuurder (indien u momenteel een woning huurt)
 • Recente hypotheekverklaring van de hypotheekverstrekker (indien u in het bezit bent van een koopwoning)
 • Kopie van de koopakte indien u uw woning verkocht heeft
 • Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (indien u inwonend bent)
 • Wanneer in loondienst:
 • Recente werkgeversverklaring
 • Loonstroken van de afgelopen drie maanden
 • Bankafschriften met bijschrijving van uw loon van de afgelopen drie maanden
 • Wanneer zelfstandig ondernemer:
 • Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening/balans van de laatste 3 jaren
 • Gewaarmerkte accountantsverklaring
 • Kopie inschrijving KvK
 • Inkomensverklaring Belastingdienst (voorheen IB60 formulier)
 • Wanneer gepensioneerd:
 • Recente AOW strook en/of jaaropgaaf
 • Recente pensioen strook en/of jaaropgaaf
 • Bankafschriften met bijschrijving van uw uitkering van de afgelopen twee maanden

Alle gegevens, door u verschaft, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden geretourneerd.

*) In het kader van de privacy-wetgeving hoeven deze toetsingsdocumenten pas na eerste toewijzing aangeleverd te worden. Hou er wel alvast rekening mee dat deze documenten tijdig aangeleverd moeten worden. Hiervoor krijgt u twee weken de tijd.

Toewijzingsregels

 • Uw bruto inkomen dient 3,5 keer de maandhuur te bedragen
 • Het inkomen van uw partner wordt volledig meegeteld.
 • U dient te beschikken over een arbeidscontract van minimaal 1 jaar. Nul-uren contracten en contracten via een uitzendbureau kunnen niet meegeteld worden. Contracten via een detacheringsbureau worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden.
 • Zijn eerder genoemde punten niet op uw situatie van toepassing, maar heeft u eigen vermogen?  Dan kan dit gedeeltelijk (10%) meegerekend worden. Naast dit eigen vermogen dient er altijd een vast inkomen te zijn.

Voldoet u niet direct aan de inkomenseis omdat u een eigen onderneming heeft of omdat u bijvoorbeeld gepensioneerd bent? Dan wordt er bij de inschrijving naar uw persoonlijke situatie gekeken en kunnen er aangepaste voorwaarden worden gehanteerd. Hierbij wordt dan onder andere gekeken naar uw vaste inkomen, vrij beschikbaar eigen vermogen en uw jaarrekeningen om een zekere mate van financiële gegoedheid te kunnen garanderen.

Delen: Nu inschrijven